Postaukset

Väriä syksyyn

Väriä syksyyn

http://so-up.fi/laura-kiuru/varia-syksyyn

OSA MINUA: luovuus

OSA MINUA: luovuus

Luovuutta määritellään monin eri tavoin. Sen ajatellaan olevan muun muassa kykyä nähdä uusia asiayhteyksiä sekä kehittää uusia ideoita, käsitteitä sekä tekniikoita.  Sitä luovuus tarkoittaa myös minulle, mutta sillä on minulle myös muita tärkeitä merkityksiä. Luovuus näkyy luonteessani ennakkoluulottomuutena. Lähden spontaanisti uusiin projekteihin mukaan ja olen […]

OSA MINUA: päättäväisyys

OSA MINUA: päättäväisyys

Päättäväisyys on yksi vahvimmista luonteenpiirteistäni. En tarkoita sillä sitä, että olisin jääräpää, joka ei koskaan anna periksi, vaan olen valmis tekemään paljon asioita haaveitteni eteen ja en pelkää työtä. Päättäväisyyteeni kuuluu osana myös järki, nimittäin otan mielelläni vastaan neuvoja muilta. En kavahda palautetta, vaan nautin siitä, että joku kertoo toiminnastani ja saan paremmin reflektoitua tekemistäni. Parasta palautetta onkin asia, jossa voi kehittää itseään ja imen hyviä ohjeita jatkuvasti itseeni. Oppiminen on koko elämän jatkuva prosessi ja koskaan ei ole ”valmis” ja koskaan ei ole täydellinen, vaan aina voi olla parempi.

photo credit Salla Lummi

OSA MINUA: positiivinen asenne

OSA MINUA: positiivinen asenne

Positiivisuus lähtee sisältä päin ja sillä on mieletön vaikutus ympärillämme oleviin ihmisiin. Olemalla iloinen, tuomalla hyviä asioita esiin, kehumalla ja kannustamalla, saa ihmeitä aikaan. Positiivisuuden tarttumista voi käsitellä ”Hymyn heitto -leikin” kautta. Istut ringissä. Ympärillä on paljon ihmisiä. Vain yksi ihminen saisi hymyillä kerrallaan, kunnes […]

Ottamiani henkilökuvia

Ottamiani henkilökuvia


Meilaa Mulle

laura.kiuru@hotmail.fi